klub stereoskopické fotografie

Směřování fotoaparátů při fotografování

Matěj Boháč

Velmi častou otázkou je, zda mají být fotoaparáty při pořizování dílčích snímků zcela rovnoběžně, nebo mají oba směřovat do nějakého bodu, popř. do kterého. Tímto problémem je nutné se zabývat při focení dvěma spojenými fotoaparáty i posunem jednoho. Odpověď je zcela jednoznačná - pokud je to možné, fotoaparáty mají být vždy rovnoběžně.

Pokud se podíváme na problém z geometrického hlediska, není rozhodující směr osy objektivu, ale poloha průmětny (tj. roviny filmu nebo senzoru). Ta musí ležet u obou fotoaparátů, resp. u posouvaného fotoaparátu, v jedné rovině. Pokud bude ležet ve dvou různoběžných rovinách, každý z dílčích snímků bude mít odlišné perspektivní zkreslení horizontál, jak naznačuje následující schéma:

perspektivní deformace při různoběžných průmětnách

Pokud nejsou fotoaparáty rovnoběžně, na dílčích snímcích se bude lišit vertikální poloha obrazů jednotlivých bodů, což je u stereofotografie problematické. Jednoznačně patrný je například konflikt u dolního nebo horního okraje snímku (následující schéma). Pokud jsou fotoaparáty rovnoběžné (vlevo), bod A je konzistentně zobrazen ve stejné vertikální poloze na obou snímcích. Pokud jsou různoběžné (vpravo), obraz bodu A je pouze na jednom snímku, na druhém zcela schází.

konflikt při rozdílné vert. poloze bodů

pozn.: Nejednou jsem se setkal s domněnkou, že natočení fotoaparátů souvisí s tím, jak bude která část fotografie prostorová, např. že ve vzdálenosti, kde se osy objektivů protínají již obraz nebude prostorový, nebo že za tímto bodem bude dokonce prostor převrácen (tzv. pseudostereo). Ve skutečnosti ale natočení fotoaparátů nebo objektivů nijak nesouvisí s prostorovostí snímku, ta je určena stereoskopickou základnou, tedy vzdáleností optických středů objektivů, a jakékoliv natočení ji nijak nemůže změnit. Natočení má za následek pouze výše popsanou geometrickou deformaci. Pokud fotíme digitálně, lze provést korekci této odchylky a z geometrického hlediska bude snímek totožný, jako kdybychom jej rovnou vyfotili rovnoběžně. Snížujeme tím ale jeho kvalitu, nehledě na to, že určení správných parametrů této korekce není snadné.

pozn. č. 2: U snímků rovnoběžně pořízených bude stereoskopické okno umístěné v nekonečnu. Je proto vždy nutné provést příslušný ořez podle polohy nejbližšího objektu, jak je popsáno v článku o stereoskopickém okně

zpět do knihovny