klub stereoskopické fotografie

MacroBox - fotografování pomocí polopropustného zrcadla

Matěj Boháč

Jedním ze způsobů, jak zmenšit stereoskopickou bázi na nižší hodnotu, než umožňují fyzické rozměry dvojice foťáků, je focení přes polopropustné zrcadlo. Tento způsob je standardně používán při natáčení profesionálních filmů, takový rig má ovšem obludné rozměry ve srovnání s kompaktní verzí pro dvojici foťáků. Princip zařízení je patrný z následujícího příčného řezu soustavou:

MacroBox pro Canon S90

Základem je polopropustné zrcadlo, umístěné pod úhlem 45‌° ke směru focení. Toto zrcadlo má poměr odraz/prostup 50%/50%, což znamená, že polovina dopadajícího světla projde skrz coby sklem a polovina se odrazí od jeho přední vrstvy.

Jeden přístroj snímá obraz, který prostupuje přímo skrz zrcadlo, druhý přístroj snímá obraz odražený do kolmého směru. Pohybem jednoho z přístrojů (zde horního) ve směru kolmém na rovinu tohoto řezu lze nastavit libovolnou stereoskopickou základnu (v mém případě je rozsah 0 až 61mm).

(klikněte pro větší verzi)

MacroBox pro Canon S90

Při čelním pohledu do zrcadla lze vidět oba dva zdánlivě se překrývající objektivy. V tuto chvíli je nastavena báze cca 20mm.

MacroBoxy pro různé foťáky na zakázku vyráběl Holanďan Co van Ekeren a prodával Werner Bloos (digi-dat). Bohužel Co van Ekeren v roce 2012 neočekávaně zemřel, takže není jisté, zda zařízení bude nadále k mání.

Nicméně se nejedná o nijak složitý přístroj, a tak je relativně snadné jej vyrobit v domácích podmínkách. Klíčové je opatřit zrcadlo odpovídajících parametrů a kvality. Lze jej nechat vyrobit v nějaké specializovaně laboratoři (relativně draho), nebo objednat v zahraničí (např. zde u Edmund Optics).

Níže je popsaná moje vlastní konstrukce pro dvojici fotoaparátů Canon S90. V případě zájmu rád poskytnu detailnější informace.

Zde jsou ke stažení ve formátu *.pdf technické výkresy, které jsem používal při výrobě.

Plášť krabičky a diagonála, ke které je přilepeno zrcadlo, jsou naohýbány z 2mm duralového plechu, boky jsou z 5mm plastu. "Tubusy" jsou z plastové vodovodní trubky. Více namáhané součástky (držák "zadního" foťáku, ve kterém je zároveň závit W1/4" na stativ) jsou vypilovány z ocelového plechu 5mm. Součástky jsou většinou pospojovány šroubky M2 a M3 do vyřezaných závitů. Vše je přestříkáno matnou černou barvou, zvlášť interier boxu musí být dokonale pohltivý (jeho spodní plochu oba dva foťáky z poloviny fotí, musí proto být zcela černá)

MacroBox pro Canon S90

Pohled zpředu. Horní foťák je po povolení zajišťovacího šroubu posuvný a umožňuje nastavení báze v rozsahu 0 až 61mm

MacroBox pro Canon S90

Pohled zezadu. Pro zvýšení pohotovosti jsem MacroBox navrhl tak, že se k němu připevní foťáky včetně celé montáže, pomocí stativového šoubu. Následně se levý foťák vyjme a přešroubuje na MacroBox. Operaci tak lze provádět poměrně snadno i v nepříznivých podmínkách bez potřeby odkládat volné součástky, přepojovat kabely ap. Také tím pádem spoušť nadále tvoří pevnou rukojeť a sestava má popruh na krk.

MacroBox pro Canon S90

Součástí je přední víko, ve kterém je navíc předsádková čočka. Při focení s bází v řádu milimetrů mohou oba foťáky fotit skrz tuto čočku, což jim umožňuje zaostřit na bližší vzdálenost. Bez předsádky lze fotit v plném rozsahu zoomu (od 28mm), s předsádkou je nutno ohniskovou vzdálenost zvětšit minimálně na cca 60mm. Průměr závitu je 67mm, optická mohutnost této předsádky +4D.

MacroBox pro Canon S90

"odstrojená" soustava

MacroBox pro Canon S90 - vyměřování

Výrobě předcházelo pečlivé proměření potřebných rozměrů pro můj konkrétní typ fotoaparátu. Pro vynesení úhlů záběru (resp. stanovení minimálních rozměrů zrcadla, vnitřních rozměrů krabičky a vzdáleností foťáků od zrcadla) jsem použil tento provizorní přípravek.

zpět do knihovny