klub stereoskopické fotografie

Digitální zpracování stereofotografií

Jan Kříženecký

Tento článek je něco jako kuchařka. Je to jak to dělám já. Dělám to tak protože mi to vyhovuje. Využite ho jak uznáte za vhodné, můžete ho bezvýhradně následovat ale můžete ho i rozvíjet, doplňovat nebo zjednodušovat. Doufám, že bude aspoň někomu prospěšný. Můžete mi i psát vaše postřehy, které by mohly pomoci ostatním.

Celá digitální stereofotografie má čtyři základní části, které řeší:

  1. Jak je získat (fotografování, skenování filmu)
  2. Jak je zpracovat (sesazení dvojic)
  3. Jak je archivovat
  4. Jak je prezentovat (webové galerie, promítání, tisk...)

1. Jak získat digitální stereofotografie

Tady to jenom nakousnu, samotné fotografování vydá na několik dalších článků, na které časem taky dojde. Vycházejme z toho, že jsem již něco vyfotil a mám digitální data, pro každou stereofotografii jeden levý a jeden pravý obrázek. Nejčastěji ve formátu JPG, ale může být i jiný, není to podstatné. Není ani podstatné jak jsem je získal, jestli z digitálního fotoaparátu nebo oskenováním filmu. Podstatné je mít v nich pořádek, to ušetří mnoho práce. Když jsem začínal se svým 2xD70, tak mi občas selhala spoušť a vyfotil jen jeden foťák. Pak jsem z nich měl mnoho fotek a strávil jsem dlouhé hodiny hledáním dvojic. Nakonec jsem si zavedl konvenci na pojmenovávání souborů, a to tak aby dvojice vždy měla stejné číslo a na konci znak označující levý nebo pravý snímek, například 01L.jpg a 01R.jpg. U mojí současné stereosestavy 2x5060 využívám funkci resetování číslování snímků, takže pokaždé když vymažu z karty fotky, foťák začne číslovat od 1, např. P8210001.jpg. Já před natažením do počítače jen na konec nechám nějaký souborový manažer připsat znak L nebo R (dělám to hromadně v Gnome Commanderu ale umí to třeba taky Total Commander). Pak fotky z obou foťáků nahraju do jednoho adresáře, kde při seřazení podle názvu se vždy sejde levý i pravý snímek k sobě. Např.
P8210001L.jpg
P8210001R.jpg
P8210002L.jpg
P8210002R.jpg
P8210003L.jpg
P8210003R.jpg
...

To je výhodné i proto, že StereoPhoto Maker umí pracovat i dávkově a jsou-li fotky takto seřazeny, je schopen na pár klinutí zpracovat celý adresář. Pokud fotím jedním digitálním foťákem a mezi levým a pravým snímkem jej posouvám, pak fotím zásadně nejprve levý snímek a pak parvý, protože pak mám snímky právě v tomto pořadí a není nutné je přečíslovávat.