klub stereoskopické fotografie

Druhé stereoskopické setkání

23.4.2008 se uskutečnilo druhé, veřejné setkání stereofotografů. Sešlo se nás minimálně 20.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv aktivně podíleli na chodu této akce, děkujeme za donesené stereo fotografie, anaglyfy, stereoskopy, lentikulární obrázky, dataprojektor, stereoprojektor, atd.
Zvláštní dík pak patří panu Hušákovi za propůjčení kvalitního plátna, bez kterého by se nedalo polarizačně promítat.

V úvodu jsme si zkusili promítnout donesené anaglyfy. Šlo nám hlavně o to aby si každý mohl ověřit jak bude jeho 3D dílo pozorovatelné i při několikanásobném zvětšení na velkém plátně, kdy se mnohem více projeví případné chyby. Jelikož nemá každý možnost ověřit si toto v domácích podmínkách, bylo pochopitelné, že jsme spatřili anaglyfy více či méně povedené. Každopádně je to ale zajímavá zkušenost, všem autorům děkujeme a také děkujeme za tolerantnost ostatních – přihlížejících.

Poté jsme si polarizačně promítali stereo diapozitivy Matěje, Zdeňka, Honzy a Jendy. Polarizační projekce je samozřejmě dokonalejší než anaglyfy, ale i zde jsme se mohli poučit co vše by se dalo ještě zlepšovat, jak v samotné technice promítání, v sesazování diapozitivů (stereo-okno), či také v celkové organizaci průběhu. Trochu nás mrzelo, že byl v místnosti hluk z okolních prostor kavárny, který nám neumožňoval nerušenou konverzaci a komentáře k promítaným fotografiím.

Během akce a na konci jsme si vyslechli Vaše názory, připomínky a náměty, z kterých můžeme čerpat pro další setkání. Omlouváme se těm, kteří možná z našich pozvání a propagace očekávali profesionální akci se strhujícím scénářem a bezchybnou projekcí. Každopádně je co zdokonalovat, ale o tom to je a právě proto byl klub založen.

Těšíme se na Vás a příště zase na stereoshledanou!

text a foto Tomáš Mulač

sraz 20.2.2008

stereofotografie ze setkání v uspořádání levá-pravá-levá (LRL). První a druhý snímek zleva tvoří dvojici pro prohlížení rovnoběžně, druhý a třetí křížem. Kliknutím zobrazíte větší verzi fotky

sraz 20.2.2008

druhé setkání s nadhledem (z točitého schodiště)

sraz 20.2.2008

diváci bedlivě sledují obraz na plátně, aby jim neunikla žádná chyba stereofotografa:-)