klub stereoskopické fotografie

22. 10. 2015 - schůze sekce Stereovize kruhu přátel TMB, veřejná projekce

Dne 22.10 2015 proběhlo v prostorách velkého sálu TMB další setkání členů klubu Stereovize spojeného s projekcí stereofotografií pro veřejnost. Na rozdíl od ostatních pásem, které byly v průběhu roku 2015 promítnuty v TMB, se tentokrát jednalo o Multi-tematickou projekci, v rámci které byla prezentována krátká pásma:

Na závěr byli diváci upozorněni na připravovanou akci Stereoskop – 3D festival Stereoskop, jehož přípravou se zabývá tým kolem Marka Audyho.

Po samotné projekci pak byl přivítán potencionální nový člen brněnského klubu, který pro svou prezentaci zároveň přinesl i sérii svých vlastních fotografií.

Dále byl přednesen zájem TMB o další pásma pro zařízení Panorama nebo UHD TV.

Na závěr se pak členové klubu shodli na ještě jednom, tentokrát neveřejném, sezení klubu v TMB před koncem kalendářního roku. Přesný termín zatím stanoven nebyl, ale většinově byl odsouhlasen přelom listopadu a prosince.

Martin Zimmerman