klub stereoskopické fotografie

červen 2015 - schůze sekce Stereovize kruhu přátel TMB

V průběhu měsíce června proběhlo postupné, neveřejné setkání členů klubu na veřejnosti. Zjevně nás loňské focení spojené s pořádáním akce Ignis Brunensis 2014 inspirovalo natolik, že jsme neváhali a využili i další ročník k tomu abychom se neformálně setkali mimo prostory TMB. Společně jsme zvládli navštívit:

Níže je pak pár fotografických postřehů ať už z doby příprav na focení, tak z focení samotného.

Tímto bych rád všem zúčastněným poděkoval za účast a jim i zbytku klubu popřál příjemně strávené letní měsíce, spoustu příjemných a vyvedených cestovatelských akcí a neméně bezpečných návratů zpět domů.

text Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Mirek Kopeček

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Mirek Kopeček

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Mirek Kopeček

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Mirek Kopeček

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Mirek Kopeček

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman

TMB 23. 4. 2015

L-R-L, foto Martin Zimmerman