klub stereoskopické fotografie

Veřejná projekce v TMB 26. 3. 2015

Dne 26. 3. 2015 proběhla v prostorách velkého přednáškového sálu v TMB veřejná projekce pásma Írán, kterou prezentoval Marek Audy.

Mimo jiné nám byl poodhalen původ zahalování žen, tak často praktikovaný muslimským náboženstvím, a rozdíly mezi jednotlivými „úrovněmi“ zahalování a k tomu používaných oděvních doplňků jako burka, niqab, hijab atd. Vyvrcholením projekce pak byla prezentace fotografií z prostor nejdelší solné jeskyně na světě s názvem 3N (jeskyně Tří naháčů). Tato byla poprvé prozkoumána v roce 1997 v rámci expedice Namak trojicí českých studentů Univerzity Karlovy.

Odhadovaná účast cca 50-60 diváků.

V neveřejné části pak byla prezentována dvě videa Terezy Jelínkové, kde jedno z nich „The Meat Story“ bylo prezentováno na kongresu ISU v Lublani v roce 2013. Zároveň jsme se dočkali i historických fotografií, které spolu s nádherným historickým kukátkem přinesl ukázat Zbyněk Čáp.

Další z věcí, které se řešily, byla finalizace pásma 50 ks fotografií pro Panoramu. Bylo odprezentováno všech 50 fotografií a připomínkováno bylo zejména správné sesazení. Díky tomu se podařily odladit i drobné nedostatky a následně zaslat vzorky snímků na vysvícení.

text Martin Zimmerman, foto Mirek Kopeček

TMB 26. 3. 2015

stereofotografie z akce, levá-pravá-levá