klub stereoskopické fotografie

Veřejná projekce v TMB 19. 2. 2015

Dne 19.2 2015 proběhla v prostorách velkého přednáškového sálu v TMB první letošní veřejná projekce klubu.

Prezentováno bylo pásmo Ukrajina 3D, které nafotil a promítal Martin Zimmerman. Zároveň byla pro sezvání diváků využita stránka na Facebooku (facebook.com/stereofotky), která se postarala o více než 200 zájemců. Nicméně málem by se nepromítalo, kdyby se Marek s Matějem nepostarali v rámci záložního plánu o techniku na projekci (projektory, plátno, PC). Za podporu bych jim rád poděkoval, stejně jako Honzovi J. za bezchybnou logistiku.

Po samotné projekci, při neveřejném zasedání klubu, byla znovu otevřena otázka předsednictví klubu. Z debaty nakonec vyplynulo, že předseda byl jen jeden a jeho pozice je nenahraditelná/nezastupitelná (navíc o tuto pozici, stejně jako již dříve, nikdo z klubu neprojevil zájem). Nakonec byla tedy navržena nová pozice náčelníka, kterou jsem přijal. Což mě vede na myšlenku, že náčelník by měl spíše legislativně zaštiťovat kmen a ne klub (takže jak to vidím já tak nás možná čeká debata ohledně přejmenování na Stereovize, kmen přátel TMB ;)

Vzhledem k vysokému zájmu diváků a kapacitnímu omezení sálu (100 míst, z nichž je cca 90 efektivních) byl pořad reprízován v náhradním termínu 26.2 2015. Na oba zmíněné termíny se dostavilo zhruba stejné množství diváků (95-100).

text a foto Martin Zimmerman

TMB 26. 11. 2014

stereofotografie z akce, levá-pravá-levá

TMB 26. 11. 2014

stereofotografie z akce, levá-pravá-levá

TMB 26. 11. 2014

stereofotografie z akce, levá-pravá-levá

TMB 26. 11. 2014

stereofotografie z akce, levá-pravá-levá

TMB 26. 11. 2014

stereofotografie z akce, levá-pravá-levá