klub stereoskopické fotografie

Veřejná projekce v TMB 26. 11. 2014

Dne 26.11 2014 proběhla v prostorách velkého přednáškového sálu TMB veřejná projekce skupiny Stereovize. O techniku a program se postaral Tomáš Loun, který prezentoval fotografie a zážitky z cest státem Srí Lanka.

Po hlavní projekci byla prezentována ještě krátká pásma fotografií z připravovaných projekcí na příští rok. Prezentovány byly snímky:

Projekce se účastnilo cca 75-80 lidí včetně členů klubu. Pozvání na projekci přijal i cestovatel Jiří Kolbaba, který se s námi po projekci podělil o své dojmy z projekce a s návrhy vylepšení. Čas po projekci využili diváci k prohlídce fotografií form. A4 právě ze Srí Lanky, popř. diskusí s členy klubu o minulých i plánovaných cestách a specificích stereo-fotografování a stereoskopické projekce.

V neveřejné části setkání se pak diskutovala problematika ceny nabízených služeb ze strany Stereovize vůči TMB. Dalším probíraným tématem bylo ustanovení nové kontaktní osoby pro potřeby komunikace mezi klubovou základnou a zaměstnanci TMB. Nicméně ani v jednom z dvou výše uvedených bodů nepadla finální rozhodnutí a proto je potřeba tyto body diskutovat dále a dobrat se finálního rozhodnutí.

Dalším bodem diskuse byl návrh nového přístupu jak oslovovat diváky (tento bod byl vložen mnou, na základě negativních reakcí na rozesílaný hromadný email s pozvánkou). Navržena a přijata byla dvě řešení:

Osobně se mi líbí idea přehledně strukturovaného programu projekcí (ať už klubových, nebo soukromých projekcí členů klubu), kde na jednom odkazu budu moci shlédnout program plánovaných projekcí. Oba systémy však budou fungovat jen tehdy, pokud bude vůle z řad promítajících zásobovat tyto zdroje vstupními daty (CO, KDY, V KOLIK a KDE).

Pro Projekt Ignis Brunenesis 2014 byly sesbírány fotografie od autorů, kteří se na focení podíleli. Dále bude následovat jejich vytřízení, výběr 50 nejlepších fotografií a vysvícení na film.

text Martin Zimmerman, foto Zbyňek Čáp

TMB 26. 11. 2014

stereofotografie z akce, levá-pravá-levá

TMB 26. 11. 2014

stereofotografie z akce, levá-pravá-levá