klub stereoskopické fotografie

Fotografování ohňostrojů v Brně 18. 6. 2014

Tak i tento termín setkání byl diskutován elektronicky. Poprvé jsme do volby termínu zapojili hlasovací systém Doodle, který umožňuje adminovi navrhnout data setkání, ke kterým se mají možnost hlasující vyjádřit (zúčastním se, nezúčastním se, možná se zúčastním). Svoje odpovědi pak mohou až do uzávěrky editovat. Co víc, pod hlasovacím prostorem je i sekce komentářů, která se dá zdařile využívat na návrhy témat, která chtějí členové diskutovat.

Jediný problém, který byl snad z mé strany pozorován byla pokulhávající stabilita systému v pozdních odpoledních hodinách. Takže příště je lepší hlasovat v dopoledních hodinách. Systém se z mého úhlu pohledu osvědčil a tak bych jej rád využil i pro příště.

Do tradičně čtvrtečních termínů ještě Tomáš Loun navrhl jedno datum středeční, které by nám umožnilo po sezení v TMB vyrazit na přehradu a fotit ohňostroje. Tento termín nakonec zvítězil.

Před samotným setkáním 18.6 proběhlo ještě jedno na rychlo domluvené setkání (5.6 2014) jehož cílem bylo zdokumentovat přípravu ohňostroje přímo na pontonu brněnské přehrady. Na čumendu tak na ponton vyrazila sestava v čele s Markem Audym (který přes kontakty v TMB návštěvu domluvil), Mirek Kopeček, Martin Zimmerman a dvě zástupkyně TMB. I z takto, dle našeho názoru nepočetné skvadry, byli na přehradě překvapeni a bylo potřeba dvou otáček lodi aby nás na ponton přepravili (spolu s bednou uzeného, které jak později vyplynulo nebylo pro nás :-).

Na pontonu byla spousta kablíků propojujících jednotlivé efekty a tak nám bylo povoleno se pohybovat pouze v místech, kde bychom nenadělali velkou škodu. Menší efekty byly uloženy do plastových trubek usazených v konstrukcích tak, aby byly efekty správně nasměrovány. Větší z efektů pak byly usazeny v plastových trubkách větších průměrů, které byly zasazeny v korbách s pískem.

Plány se však změnily i v den setkání, kdy se na poslední chvíli odpískalo původně domluvené sezení v TMB a celá skupina nakonec ještě vyrazila rekognoskovat terén za účelem nalezení nejvhodnějšího místa k focení.

text Martin Zimmerman