klub stereoskopické fotografie

Veřejná projekce v TMB 24. 4. 2014

Dne 24. 4. 2014 proběhlo v prostorách velkého přednáškového sálu TMB historicky první multi-tématické promítání členů klubu.

Autorem prvního příspěvku byl Jan Junaštík, který zdokumentoval závody historických kol IVCA Rally 2013. Na tuto navázal Miroslav Kopeček reportážním pásmem z akce Brněnská míle, která tradičně nabízí úchvatnou podívanou na závody historických kol stejně jako na ostatní doprovodné akce spojené s historickými bicykly. Obě pásma spolu komentoval Vladimír Bednařík, jakožto specialista na historické bicykly a zároveň spolupořadatel IVCA Rally 2013.

Po prvním bloku, který se výhradně věnoval cyklistice, Miroslav Kopeček navázal svou prezentací dech beroucích makrofotografií, které po právu sklidily vydatný potlesk. Z makrosvěta a z domácích končin nás zavedl Tomáš Loun do Anglie. Ve své prezentaci zavedl diváky do prostor historických měst St. Albas, Oxford a Bath. Navštívili jsme také Tower v Londýně, královský palác v letovisku Brighton, Stonehenge a útesy Seven Sisters na jižním pobřeží Anglie.

V cestovatelském duchu se nesly i poslední dvě prezentace. Cestovatel Aleš Přibyl nám dělal průvodce Irákem. Umožnil nám nahlédnout do rušných ulic a tržišť, ale přiblížit i téměř meditativní atmosféru kolem paláců, historických center měst a sakrálních staveb. Poslední prezentaci zpracoval Martin Zimmerman a tato byla věnována krátkému nahlédnutí do státu California, Georia a Colorado, jejich hlavních měst a významných kulturních a přírodních památek.

Bohužel technické potíže posunuly začátek projekce o 15 min oproti původnímu plánu. Nicméně už to vypadalo, že projekce bude probíhat pouze z jednoho projektoru. Tu se nabízí citace z jedné z Cimrmanových her: „Proto se ptám: Kdo to byl, kdo zasel do našich řad semeno pochybnosti? … Ano. Správně. Kdo způsobil, že sám „náčelník“ vydával tak zvrácené rozkazy?“ (myšleno promítat placaté fotky). Také celková uvažovaná doba projekce se natáhla z plánovaných 2 hodin na bezmála 3 hodiny i s přestávkou. Pro příště je potřeba pro 2 hodinovou prezentaci vybrat pouze 4 projekční pásma po 20 minutách.

Odhadovaná účast je cca 35 diváků.

V neveřejné části zasedání pak byly prezentovány knihy „Washington, D. C. in 3D: A Look Back in Time“ a „Diableries: Stereoscopic Adventures in Hell“. Další termín zasedání, tentokráte neveřejného, bude domluven elektronicky (předběžný odhad polovina června).

text a foto Martin Zimmerman

TMB 24. 4. 2014

stereofotografie z akce, levá-pravá-levá