klub stereoskopické fotografie

Mimořádné setkání v TMB - rámečkování fotografií

Dne 19.2 2014 proběhlo, po předchozí domluvě, mimořádné setkání v TMB – manufaktura na rámečkování snímků. V průběhu rámečkování však bylo zjištěno, že technická kvalita vysvícených snímků je extrémně nízká a naprosto nepoužitelná. Nicméně bylo rozhodnuto, že i přes tuto vadu budou snímky zarámečkovány komplet, pro případ, že by se reklamace nestihla vyřešit dostatečně rychle tak, aby byl splněn březnový termín výstavy.

S rámečkováním mi pomohl Honza J. a Pavel V. (a to jak prací, radami tak technickým vybavením). Tímto bych rád oběma veřejně poděkoval, protože bez vás a vaší pomoci by se to nestihlo.

text a foto Martin Zimmerman

TMB 19. 2. 2014

stereofotografie ze schůze, levá-pravá-levá

TMB 19. 2. 2014

stereofotografie ze schůze, levá-pravá-levá