klub stereoskopické fotografie

Veřejná projekce v TMB 17. 1. 2013

Dne 17.1 2013 proběhlo v pořadí již druhé veřejné promítání skupiny Stereovize v prostorách velkého přednáškového sálu Technického muzea v Brně.

Na programu bylo promítání fotografií Jana Kříženeckoho, pořízených fotoaparátem Belplasca, z cest po Španělsku. Promítané pásmo neslo název „Španělsko od Alhambry po Zaragozu“. Před samotným promítáním se promítající sám uvedl za doprovodu hry na ukulele. Po hodinové projekci byl promítající odměněn potleskem všech diváků v hledišti.

Po veřejné části následovalo klubové zasedání, na kterém byly prezentovány knihy „London in 3D: A Look Back in Time“ a „New York City in 3D: A Look Back in Time“ prezentující historické fotografie obou výše zmíněných měst. Dále byla prezentována kniha „A Village Lost and Found“ umožňující srovnání historických fotografií z prostředí anglického venkova se soudobými fotografiemi ze stejných míst.

V rámci porady byly také stanoveny další termíny veřejných projekcí pásem s názvy Aljaška (Tomáš Loun) a Ladakh (Matěj Boháč).

foto a text Martin Zimmerman

TMB 17. 1. 2013

stereofotografie z projekce, zobrazení křížem

TMB 17. 1. 2013

stereofotografie z projekce, zobrazení křížem