klub stereoskopické fotografie

Stereo-Mikuláš v Brně

Dne 5.12 2012 proběhl v učebnách Fakulty strojního inženýrství v Brně brněnský „stereo-Mikuláš“. Akce byla zaměřena především na studenty FSI VUT v Brně s cílem jim přiblížit možnosti prezentace stereoskopického obrazu. Celá akce byla členěna do tří částí. V první části byli studenti seznámeni s různými možnostmi prezentace stereo-obrazu a byl popsán princip funkce vybraných technik (anaglyf, side by side, cross view, lenticular print, parallax barier, lineární a cirkulární polarizace světla, aktivní a pasivní displeje, aktivní a pasivní projekce). V druhé části měli studenti možnost si jednotlivé techniky „osahat“ díky výstavce, do které přispěli i zúčastnivší se členové brněnské Stereovize (prezentovány byly obrázky v anaglyphu, video a obrázky ve formátu side by side, lenticular print i displej s parallax barier + mnoho dalšího).

Celé sezení bylo uzavřeno projekcí digitálních fotografií v učebně virtuální reality.

Ještě jednou bych touto formou rád poděkoval všem, co se zúčastnili (a neusnuli mi tam :-) a také těm, kteří donesli svá fota v digitální formě, aby bylo co ve virtuálce prezentovat. Také děkuji Mirkovi za vzornou dokumentaci akce.

text Martin Zimmerman, foto Mirek Kopeček

stereo mikuláš 5.12.2012

stereofotografie z akce v uspořádání levá-pravá-levá (LRL)

stereo mikuláš 5.12.2012

dtto