klub stereoskopické fotografie

Třinácté stereoskopické setkání

se konalo 10.3.2010 od 19 hodin v kavárně caféidoskop, Lazarská 8, Praha 2.

Program promítání:

Následovalo přátelské posezení, při kterém se prolínala stereoskopie, kytara a zpěv. Díky všem, kteří přišli a na viděnou příště!

Matěj Boháč