klub stereoskopické fotografie

Jedenácté stereoskopické setkání

Sešli jsme se opět na sedmou hodinu v kavárně caféidoskop. Tentokrát jsme začali trochu se zpožděním, neboť jsme montáží plátna nechtěli příliš vyděsit civilní návštěvníky kavárny. Kolem osmé byla zahájena projekce, nejdříve analogová polarizovaná. Promítl jsem 3. závěrečnou část cestopisu po Peru (Cusco, Přechod hor přes Choquequirao na Machu Picchu). Během přestávky byly divákům vyměněny brýle za anaglyfické a slova se ujal Jirka Lindovský s přednáškou nazvanou "Míň, než mikro". S velmi zajímavým komentářem nám byly představeny ukázky stereoskopických modelů molekul, které se používají v biologických laboratořích. Způsobem srozumitelným pro laiky byl vysvětlen i vznik modelů, vč. zběžné ukázky používaného software.

Nezbývá, než poděkovat všem, kteří na setkání přišli, a hlavně Jirkovi za příspěvek, který mezi naše okoukané projekce přinesl zase něco nového! Těším se na viděnou 20. ledna na stejném místě.

Matěj Boháč