klub stereoskopické fotografie

Páté stereoskopické setkání

Sešli jsme se 26.11. 2008 v kavárně caféidoskop, kterážto má ve znaku stylizovaný stereokotouček :o)

Bylo to první setkání s předem stanoveným programem, který jsme dokonce dodrželi. Matěj Boháč promítl část svého cestopisu po Peru a Bolívii (pokračovat bude na dalším setkání...) a já jsem promítl reportáž z Jazzového triatlonu. Třetí bod programu byla diskuze. Ta probíhala nejprve chaoticky a později v kruhu, za současného kolování několika stereokukátek. K tomu nám zahrála opravdová jazzová kapela.

Podle dosavadních reakcí to vypadá, že byli všichni spokojeni, takže je pravděpodobné, že se Caféidoskop stane místem našich pravidelných setkání. To příští bude 28.1. 2009.

Jan Kříženecký

foto Pavel Piskáček, 081126

vhodné skloubení jazzu a stereofotografie (foto Pavel Piskáček)

foto Zuzka Krejčová, 081125

Ilustrační fotografie z promítání 25.11. 2008 tamtéž