klub stereoskopické fotografie

Rámečkovací workshop

Do klubovny turistického oddílu Vyšehrad dorazilo celkem sedm stereofotografů, jmenovitě Jan Junaštík, Tomáš Mulač, František Zelinka, Zdeněk Moučka, Jenda Kříženecký, Matěj Boháč, a přišel se na nás podívat i pan Butovský, který nás našel toho dne na internetu. Na programu byla původně problematika rámečkování diapozitivů, práce vyžadující velkou pečlivost, na které závisí výsledný dojem ze stereofotografie. Chtěli jsme ukázat v praxi používání dvou kvalitních dostupných druhů rámečků, tedy plastových "RBT" z Německa a kartonových "Spicer" z Austrálie a popřípadě se dohodnout na společném nákupu většího množství.

Mimo to se samozřejmě rozproudily diskuse na mnoho jiných témat souvisejících se stereofotografií a závěrem jsme promítli nějaké diáky rekonstruovaným projektorem FED Etjud, ovšem na plátno, které, ač stříbrné, není původně na polarizovanou projekci určeno a jeho charakteristiky jsou bídné. Jednalo se tedy spíš o ukázku a experiment, rozhodně ne o plnohodnoutnou projekci, která nás snad čeká na příštím srazu.

Matěj Boháč

několik (mono)fotografií z akce je vystaveno v této galerii, foto Zdeněk Moučka