klub stereoskopické fotografie

První stereoskopický sraz

Sešli jsme se v kavárně Vesmírna v hojnějším počtu než jsme původně čekali. Emailem se nám předem ohlásilo 10 účastníků, nakonec nás bylo 13. Kromě toho tam ještě náhodně přišli dva moji kamarádi, tak jsem je hned trochu zapojil.

Snad každý přinesl svou trochu do mlýna. Začali jsme prohlížením stereodiapozitivů v ručních prohlížečkách, pak nám Patrik Froněk ukázal svoje výtvory v cross-eyed. Tím že to bylo naše první stekání, tak nikdo předem netušil co se bude dít. Takže prohlížení bylo zpočátku mírně chaotické, ale pak jsme tomu vložili systém a snad všichni viděli všechno.

V závěru jsme domluvili další dva termíny akcí. 26. března 2008 uděláme workshop zaměřený na rámečkování stereodiapozitivů, bude to v klubovně oddílu Vyšehrad, 23. dubna 2. Stereoskopický sraz, tentokrát snad s promítáním, Michal Hušák přislíbil, že přiveze svoje plátno. Předběžně bylo dohodnuto, že setkání se budou konat vždy čtvrtou středu v měsíci, přibližně pětkrát v roce. Tak už se všichni těšíme!

Nakonec nás museli z kavárny skoro vyhazovat, protože jsme si ani zdaleka nestihli říci všechno co jsme chtěli. Snad příště.

Přítomni byli (v závorce co přinesli ukázat):
Matěj Boháč (diapozitivy 101*41)
Jenda Kříženecký (diapozitivy 101*41)
Jiří Petr (nástroj na výrobu rámečků 101*41)
Jan Junaštík (diapozitivy 101*41)
Tomáš Mulač
Patrik Froněk (fotky a video cross-eyed)
František Zelinka (diapozitivy 2*2*2)
přítel p. Zelinky, jméno doplníme až nám ho někdo připomene
Michal Hušák
Zdeněk Moučka (diapozitivy 101*41)
Václav Černý
Radovan Beťák
Lída Rudová
(vím, že někteří co nic neukázali to prostě jenom nestihli...)

Zapsal Jenda Kříženecký

sraz 20.2.2008

stereofotografie sezazená pro prohlížení křížem (cross-eyed), zachycující stereodiskusi během prvního setkání
zleva: Radovan, Lída, Václav, Patrik, Tomáš, Zdeněk, Jan
více fotografií v různých formátech bude zanedlouho k vidění v Jendově galerii